Papjaink

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | Mind
P.Csáki Ferenc Fülöp OFM,segédlelkész
Ft.Csala László,címzetes esperes
Ft.Csapai Árpád-Szilárd,egyetemi lelkész,kisegítő lelkész
Msgr.Csató Béla,pápai káplán,tb. kanonok,nyug. plébános
Ft.Csiby József,plébános
T.Csiby László,lelkész
Ft.Msgr.Csíki Dénes,pápai káplán,tb. kanonok,plébános
Ft.Csíki Sándor,szentszéki tanácsos,plébános
Ft.Csíki Szabolcs,plébános
Ft.Csintalan László,tb. kanonok,tb. főesperes,nyug. plébános
Ft.Msgr.Csiszér Albert-András,pápai prelátus,tb. főesperes,nyug. plébános
Ft.Csiszér Imre,plébános
Ft.Csomós László,plébános
Ft.Csont Ede,plébános,, teremtésvédelmi referens
T.Csüdör Imre,lelkész
Ft.Czikó László id.,plébános
Ft.Czikó László ifj.,plébános
Ft.Msgr.dr.Czirják Árpád-Ferenc,pápai prelátus,nyug. plébános