Papjaink

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | Mind
Ft.Vakaria Béla,szentszéki tanácsos,nyug. plébános
Ft.Varga János,szentszéki tanácsos,lelkész
Ft.Varga Rezső,tb. kanonok,esperes,plébános
T.Varga Vince,lelkész
Ft.Vargha Béla,főesperes-plébános
Ft.Vass Nimród-István,plébános
Ft.Vass Zoltán-István,szentszéki tanácsos,nyug. plébános
T.Vatány Gábor,nyugalmazott lelkész
Ft.dr.Vencser László,emeritus igazgató, morálteológus, szakosztályvezető
Ft.dr.Veres Stelian,kanonok,gazdasági igazgató
Ft.Veress Sándor-Levente,plébános
Ft.dr. habil.Vik János,egyetemi docens
T.Virág István,segédlelkész
Ft.Vízi Zakariás,címzetes esperes,plébános
T.Vornicu Cristinel,plébániai kormányzó