Papjaink

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | Mind
Ft.Küsmődi Attila,plébános,plébániai kormányzó
T.Küsmődi Csongor-Ignác,segédlelkész
Ft.Laczkó Vilmos,plébános
Fr.Laczkó-Dávid József, Anaklét OFM,házfőnök,templomigazgató
Ft.Lakatos Dénes,szentszéki tanácsos,magyar plébános, Vancouveri Főegyházmegye
Ft.László András,szentszéki tanácsos,plébános
Ft.László Áron,szentszéki tanácsos,plébános
Ft.László Attila,főesperes-plébános
Ft.László Szabolcs,kanonok,főesperes-plébános
Ft.László István ifj.,plébános
Ft.dr.László Rezső ,plébános
T.László Zsolt,segédlelkész
Ft.Lőrincz Barnabás,plébános
Ft.dr.Lőrinczi Károly,plébános
Msgr.dr.Lukács Imre-Róbert,általános helynök,bírósági helynök,teológiai tanár
Ft.Lukács János,plébános
Ft.Madarász Attila,plébános
T.Major Sándor,lelkész
Ft.Málnási Demeter,plébános
Ft.Márkus András,szentszéki tanácsos,címzetes esperes,plébános
T.Marthy Attila,nyugalmazott lelkész
Msgr.dr.Marton József,pápai prelátus,nagyprépost,egyetemi tanár
Ft.Márton István,plébános
Ft.Márton József,főesperes-plébános
Ft.Márton Gábor-Benedek,nyug. plébános
Ft.Máté Ferenc,szentszéki tanácsos,plébános
Ft.Máthé Vilmos,szentszéki tanácsos,címzetes esperes,kisegítő lelkész
Ft.Mátyás Gábor,szentszéki tanácsos,plébános
Ft.Mátyás Károly,szentszéki tanácsos,plébános
T.Mazai Tihamér,segédlelkész
Ft.Mihai Zoltán-Lajos,kisegítő lelkész
P.Mihalkov Ferenc SJ,kollégiumi lelkész
Ft.Mihály Imre,plébános
T.Mihály József,lelkész
T.Mihály András,segédlelkész
P.Miklós Claudiu Ioan SJ,programfelelős
T.Miklós Szilárd,segédlelkész
P.Molnár Lehel OSchP,egyetemi lelkész
Ft.Nagy József,szentszéki tanácsos,plébános
Ft.dr.Nagy László,plébános,Kanadai Fellebezési Bíróság bírája, érseki helynök - Torontói Főegyhazmegye
Ft.Nagy László,plébános
Ft.Nagy László-Eörs,plébános,kórházlelkész
Fr.Nagy Károly, Károly OFM,templomigazgató
Ft.dr. habil.Nóda Mózes,szentszéki tanácsos,egyetemi tanár,, intézetigazgató
Ft.Obermájer Ervin-István,plébános,, dr. Macalik Győző és vértanútársai szentté avatási eljárásának posztulátora és Márton Áron püspök szentté avatási ügyének viceposztulátora
Ft.Oláh Dénes,címzetes esperes,plébános
Ft.dr.Oláh Zoltán,kanonok,, intézetigazgató, egyetemi docens
T.Olasz Béla,segédlelkész,, a Tamási Áron Gimnázium iskolalelkésze

Oldalak