Papjaink

A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | R | S | T | U | V | Z | Mind
Ft.Daniel Ernő András,szentszéki tanácsos,plébános
Ft.Darvas Emil,plébános
Msgr.dr.Darvas-Kozma József,pápai káplán,címzetes esperes,plébános
Ft.Dávid György,főesperes-plébános
Ft.Dávid Zoltán,plébános
Ft.Demeter Gergely,szentszéki tanácsos,nyug. plébános
Ft.dr. habil.Diósi Dávid,tb. kanonok,dékán,vicerektor
Ft.Drócsa László,plébános